Budopol

Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "Budopol" S.A. w upadłości likwidacyjnej

Kontakt:

ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz

sekretariat@budopol.com.pl

Telefon: +48 52 58 33 939